Poniej zamieszczono list sdziw akrobatyki sportowej zweryfikowanych podczas kursu, ktry odby si w Biaej Podlaskiej w dniach 15-16 wrzenia br.

Stopie SDZIEGO OKRGOWEGO uzyskali:
1. Fijoek Ewelina
2. Gamrot Joanna
3. Hulak Magdalena
4. Majewska Dorota
5. Misiarz Magorzata
6. Mostowska Agata
7. Niedzielska Aneta
8. Skowron Magdalena
9. Turek Barbara
10. Wgrzynowicz Magda

Stopie SDZIEGO OKRGOWEGO* uzyskali:
1. Bielicki Bartosz
2. Scelina Miosz

Stopie SDZIEGO ZWIZKOWEGO uzyskali:
1. Badurka Anna
2. Czaja Krzysztof
3. Furmaczyk Micha
4. Grzybowski Piotr
5. Kies Dorota
6. Klimek Jarosaw
7. Sakowska-Kamiska Brygida
8. Walczewski Pawe
9. Zawada Krzysztof
10. Zdebiak Zofia


ZASADY KWALIFIKACJI na poszczeglne stopnie sdziowskie:

SDZIA ZWIZKOWY - uzyskanie z egzaminu praktycznego i teoretycznego wyniku powyej 75% oraz odpowiedni sta sdziowski na zawodach oglnopolskich

SDZIA OKRGOWY* - wynik z egzaminw pomidzy 70% a 75% oraz krtki sta na zawodach oglnopolskich lub sdziowanie tylko imprez okrgowych lub strefowych

SDZIA OKRGOWY - wynik z egzaminw 55-70%, brak stau sdziowskiego lub sdziowanie tylko zawodw okrgowych

WSZYSCY ZWERYFIKOWANI SDZIOWIE MAJ PRAWO SDZIOWA ZAWODY OGLNOPOLSKIE.Wiesawa Milewska